Behandlingsstrategi

Smede og maskinforretning - Salg og service

Importør af Demmler vogne i Danmark!

 

Hvordan bekæmpes rodukrudt i økologien?

 

Her er vores bud:

Falsk såbed!

 

Vi anbefaler at man anvender BioRotor'en til at etablere et falsk såbed direkte efter høst. Ved at køre med BioRotor i 3-4 cm. dybde og med bagklappen nede, vil man kunne lave et perfekt falskt såbed, som vist på billedet herover. Denne overkørsel foretages med 10 km/t, og efterlader et fuldstændigt jævnt resultat. Herved spirer ukrudtsfrø og spildkorn, og man igangsætter omsætningen af halmrester osv. Kvikplanter bliver barberet, og skal bruge energi på at sætte nye skud, hvilket stresser planten!

 

Cirka en uges tid efter at det falske såbed blev etableret, harves marken over med BioHarven. Dybden bestemmes af kvikrøddernes dybde, så man er sikker på at løsne disse. Man kan med fordel krydsharve marken. Så er alt løsnet optimalt, kvikrødder er trukket til overfladen og man er klar til BioRotor'en. .

Efter harvningen,tørrer jordoverfladen, og efter kort tid er den klar til den egentlige bekæmpelse med BioRotor. Vælg et tidspunkt hvor jorden er tør, og vejret ligeså. Nu køres marken over med BioRotor'en, gerne vinkelret på sidste harvning, da kvikrødder vil være trukket i samme retning som harvningen. Indstil BioRotor til ca. 10 cm. dybde og kør 10 km/t . Nu sker den egentlige bekæmpelse! Ukrudtet kastes langt op i luften, og lander sidst på overfladen. Her vil de blive udtørret i løbet af nogle dage. En uges tid efter bedømmes resultatet, og processen gentages efter behov, med eller uden harvning .

Vi mener at ved anvendelse af BioHarve og BioRotor sammen, kan man opnå et resultat, som uden sammenligning er markedets bedste. Og det bedste er at det gøres med et minimum af vedligehold og udgifter i øvrigt. God fornøjelse!

Lunde maskincenter A/S, Tarpvej 1, Lunde, 6830 Nr. Nebel. Tlf.: 75282023 Fax.: 75282033 Mail: leo@lundemaskincenter.dk CVR.: 10012813